Thông tin văn bản

Số ký hiệu
321/QĐ-UBND
Ngày ban hành
02/03/2016
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác