Thông tin văn bản

Số ký hiệu
43/UBND-KTTH
Ngày ban hành
06/01/2016
Người ký
Phạm Như Sô
Trích yếu
V/v thành lập chi nhánh của BIDV trên cơ sở sắp xếp lại hệ thống mạng lưới sau khi nhận sáp nhập MHB
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác