Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6121/UBND-ĐNMN
Ngày ban hành
30/11/2015
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tổng kết và báo cáo tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác