Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6092/UBND-ĐNMN
Ngày ban hành
30/11/2015
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v tổ chức Lớp Cập nhật kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác