Thông tin văn bản

Số ký hiệu
145/TTr-UBND
Ngày ban hành
30/11/2015
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc đề nghị kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết: số 20/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009, số 16/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 và số 36/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác