Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6080/UBND-VX
Ngày ban hành
27/11/2015
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác