Thông tin văn bản

Số ký hiệu
65/TTr-UBND
Ngày ban hành
26/06/2015
Người ký
Lê Viết Chữ
Trích yếu
Về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2015
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác