Thông tin văn bản

Số ký hiệu
870/UBND-ĐNMN
Ngày ban hành
17/03/2014
Người ký
Đinh Thị Loan
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và các chương trình, chính sách dân tộc, miền núi năm 2014
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác