Thông tin văn bản

Số ký hiệu
861/UBND-NC
Ngày ban hành
17/03/2014
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v xin ý kiến xem xét, giải quyết chế độ cho ông Phan Quang Cao
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác