Thông tin văn bản

Số ký hiệu
42/TB-UBND
Ngày ban hành
20/02/2014
Người ký
Trần Văn Thế
Trích yếu
Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh về việc Hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác