Thông tin văn bản

Số ký hiệu
01/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành
19/02/2014
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Văn bản khác
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác