Thông tin văn bản

Số ký hiệu
61/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/01/2014
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc phê duyệt Dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác