Thông tin văn bản

Số ký hiệu
66/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/01/2014
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc phê duyệt Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác