Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1558/QĐ-UBND
Ngày ban hành
24/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Đầu tư hệ thống thực hiện trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế bằng hình thức điện tử
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác