Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5805/UBND-TH
Ngày ban hành
23/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v phân khai vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác