Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1353/QĐ-UBND
Ngày ban hành
19/09/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch Diễn tập cơ chế, diễn tập thực binh: Sơ tán dân khu vực nguy hiểm, đưa khách du lịch vào đất liền và sắp xếp neo đậu tàu thuyền, tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác