Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4012/UBND-KGVX
Ngày ban hành
18/07/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác