Thông tin văn bản

Số ký hiệu
340/QĐ-UBND
Ngày ban hành
15/05/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 Nguồn vốn: ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) từ nguồn dự phòng 10% tại địa phương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác