Thông tin văn bản

Số ký hiệu
601/VP-NNTN
Ngày ban hành
15/05/2019
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
V/v truy cập, triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác