Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2384/UBND-CNXD
Ngày ban hành
15/05/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 53-TB/TW ngày 30/3/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác