Thông tin văn bản

Số ký hiệu
649/QĐ-UBND
Ngày ban hành
13/05/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác