Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2108/UBND-TH
Ngày ban hành
26/04/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ Tài chính về công tác quyết toán dự án hoàn thành, chi phí quản lý dự án và quản lý các Chương trình MTQG
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác