Thông tin văn bản

Số ký hiệu
70/BC-UBND
Ngày ban hành
24/04/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngăi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác