Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1865/UBND-KGVX
Ngày ban hành
17/04/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v góp ý về đề xuất đàm phán Hiệp định tài trợ, Hiệp định viện trợ không hoàn lại Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” (vay vốn WB)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác