Thông tin văn bản

Số ký hiệu
58/BC-UBND
Ngày ban hành
05/04/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác