Thông tin văn bản

Số ký hiệu
210/QĐ-UBND
Ngày ban hành
29/03/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác