Thông tin văn bản

Số ký hiệu
22/TTr-UBND
Ngày ban hành
21/03/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc thống nhất xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hợp tác xã trên địa bàn tỉnhQuảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác