Thông tin văn bản

Số ký hiệu
21/TTr-UBND
Ngày ban hành
21/03/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác