CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Quyết định
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 89/ 2000/QĐ-BVGCP
Ngày kư

13/11/2000

Người kư Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ Nguyễn Ngọc Tuấn
Trích yếu Về cước vận tải hàng hóa bằng ôtô
Cơ quan ban hành

Ban Vật giá Chính phủ

Phần loại Quyết định
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

18 89 2000 qd-ubck.doc 143(Kbytes)
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ
Địa chỉ: Số 6 - Chùa Một Cột - Ba Đ́nh - Hà Nội, Điện thoại: 080.48137, FAX: 080.48299