CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Quyết định
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1580/ 2000/QĐ-BLĐTBXH
Ngày kư

26/12/2000

Người kư Lê Duy Đồng
Trích yếu Quyết định của bộ trưởng bộ lao động thương binh và xă hội V/v ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Cơ quan ban hành

Bộ Lao động-Thương binh và Xă hội

Phần loại Quyết định
Hiệu lực
 
Toàn bộ nội dung:

qd1580.rtf 251(Kbytes)
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ
Địa chỉ: Số 6 - Chùa Một Cột - Ba Đ́nh - Hà Nội, Điện thoại: 080.48137, FAX: 080.48299