CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Quyết định
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 78/ 2001/QĐ-TTG
Ngày kư

16/05/2001

Người kư Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lănh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xă hội
Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phần loại Quyết định
Hiệu lực
 
Toàn bộ nội dung:

qd-78.rtf 67(Kbytes)
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ
Địa chỉ: Số 6 - Chùa Một Cột - Ba Đ́nh - Hà Nội, Điện thoại: 080.48137, FAX: 080.48299