CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Liên bộ
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2/ 2002/TTLT-BTC-MTTW
Ngày kư

10/01/2002

Người kư Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng-Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Văn Đăng
Trích yếu Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn công tác quản lư tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động
Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính-Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần loại Thông tư liên tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

d11 020102.doc 52(Kbytes)
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ
Địa chỉ: Số 6 - Chùa Một Cột - Ba Đ́nh - Hà Nội, Điện thoại: 080.48137, FAX: 080.48299