CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Bộ và Cơ quan ngang Bộ
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 7/ 2002/TTLT-BCA-BTCCBCP
Ngày kư

06/05/2002

Người kư Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Nguyễn Trọng Điều- Bộ Công An Lê Thế Tiệm
Trích yếu Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lư và sử dụng con dấu
Cơ quan ban hành

Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ-  Bộ Công An phủ

Phần loại Thông tư liên tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

d08 070502.doc 58(Kbytes)
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ
Địa chỉ: Số 6 - Chùa Một Cột - Ba Đ́nh - Hà Nội, Điện thoại: 080.48137, FAX: 080.48299